iranhdm arabic logo
المسجد الجامع خرمشهر

 مسجد خرمشهر الجامع

کان المسجد الجامع في خرمشهر من أهم المساجد خلال حقبة الدفاع المقدس یعتبر الطریق الرئیسي لملاحم المقاومة التی اشتهرته رمزا للمقاومة منذ تلک الأیام.

تم محاکاة المسجد الجامع في خرمشهر بمثابة رمز المقاومة في متحف الثورة الاسلامیة و الدفاع المقدس  بنفس الهندسة المعماریة و المساحة في السنة 2000م. إضافة إلی عمارة المسجد، هناک تنظیمات خاصة للإضاءة من شأنها أن تجسد في الظلام مظاهر التدمیر و إعادة بناء المسجد للمشاهدین.